Veidi andmeid asendusteenistusest

Hiljuti oli meedias juttu asendusteenistuse kvaliteedist. Kuna mõtlesin samale teemale paar aastat tagasi palju (enne tervislikel põhjustel vabastuse saamist), on teema mulle hingelähedane.

Seaduse kohaselt saab asendusteenistust läbida asutustes, mis kuuluvad ühte kolmest kategooriast:
a) sotsiaalteenuse osutaja juures, nt hoolde- ja lastekodud, päeva- ja rehabilitatsioonikeskused
b) õppeasutuses, kus on loodud hariduslike erivajadustega õpilaste klassid, nt eriavajadustega õpilaste koolid
c) päästesündmuse lahendamisega tegelevad asutused

Kuna ma ei teadnud kedagi, kes teaks kedagi, kes oleks teenistuse läbinud mõnes päästeasutuses, tahtsin teada, kui paljud on seda teinud. Kaitseressursside amet jagas mulle teabenõude järel lahkelt tabeli kõigi seniste teenistuskohtadega ja seal asendusteenistuse läbinute arvuga. Tuleb välja, et kõik teenistujad on seni olnud a) või b) kategooria asutustes.

See fakt pole kuidagi sisemiselt halb, aga annab ettekujutuse selle kohta, milline asendusteenistus tavaliselt välja näeb. Kui keegi argumenteerib, et “mõtle, kui lahe oleks tuletõrjes töötada” või et päästeasutused on üks võimalik teenistuskoht, saab vastuvaidlemise asemel anda lihtsalt lingi.