Gallupi 12 küsimust

First, Break all the Rules on peamine andmetel põhinev juhtimisraamat, mida palju soovitatakse. Lugesin seda kolm aastat tagasi ja siiani kasutan päris palju raamatust pärit mudelit, millega diagnoosida probleeme töökoha ja töötaja pikaajalises rahulolus ja edukuses.

See koosneb 12 küsimusest ja nad ei ole eesti keeles mugavalt kättesaadavad, seega panen enda ligikaudse tõlke koos ingliskeelse originaaliga siia postitusse.

 1. Kas tead, mida sult tööl oodatakse?
 2. Kas sul on olemas materjalid ja varustus oma töö korralikult tegemiseks?
 3. Kas sul on tööl võimalus teha iga päev seda, milles parim oled?
 4. Kas oled viimase seitsme päeva jooksul saanud tunnustust või kiitust hea töö eest?
 5. Kas su ülemus või keegi teine töö juures hoolib sinust kui inimesest?
 6. Kas keegi töö juures julgustab su arengut?
 7. Kas tööl su arvamus loeb?
 8. Kas su ettevõtte missioon/eesmärk tekitab tunde, et su töö on oluline?
 9. Kas su kolleegid on pühendunud kvaliteetse töö tegemisele?
 10. Kas sul on tööl parim sõber?
 11. Kas viimase kuue kuu jooksul on keegi töö juures sinuga su edasijõudmisest/arengust rääkinud?
 12. Kas viimase aasta jooksul on sul olnud võimalusi õppida ja areneda?

Ingliskeelne originaal:

 1. Do you know what is expected of you at work?
 2. Do you have the materials and equipment to do your work right?
 3. At work, do you have the opportunity to do what you do best every day?
 4. In the last seven days, have you received recognition or praise for doing good
  work?
 5. Does your supervisor, or someone at work, seem to care about you as a person?
 6. Is there someone at work who encourages your development?
 7. At work, do your opinions seem to count?
 8. Does the mission/purpose of your company make you feel your job is important?
 9. Are your associates (fellow employees) committed to doing quality work?
 10. Do you have a best friend at work?
 11. In the last six months, has someone at work talked to you about your progress?
 12. In the last year, have you had opportunities to learn and grow?