Maksulubaduste kalkulaator

Täida lüngad oma andmetega ja vaata, mida erakondade lubadused 2015. aasta Riigikogu valimistel sinu palgale tähendavad:

Elan ja töötan väljaspool Harjumaad.
Olen noor, õppur, eakas või piiratud töövõimega.
Olen liitunud II pensionisambaga.

Kasvatan last.

Minu brutopalk on 0 kuus (lohista teljel õigesse kohta!).

Praegu IRL SDE RE EKRE Kesk Vaba
Erakonna nimi Isamaa ja Res Publica Liit Sotsiaaldemokraatlik Erakond Reformierakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Keskerakond Eesti Vabaerakond
Netopalk ? ?
Sinu võit ? ?
Maksuvaba tulu
Tulumaks
Sotsiaalmaks
?
?
?
?
?
?

Selgitus

Kalkulaator illustreerib 2015. aasta Riigikogu valimistel täisnimekirjaga kandideerivate erakondade valimislubadusi tulu- ja sotsiaalmaksu osas. Arvesse on võetud ainult valimisprogrammides kirjeldatud lubadused, mis on arvutamiseks piisavalt konkreetselt sõnastatud. Maksimaalne võimalik võit sotsiaalmaksu muutumisest on leitud eeldusel, et tööandja kulu jääb samaks kui praegu ning brutopalk tõuseb sellele vastavalt. Arvutuses on kasutatud praegu kehtivaid töötuskindlustusmakse määrasid (töötaja 1,6%, tööandja 0,8%) ja II pensionisamba makset 2%.

Kliki siia, et näha kalkulaatori aluseks olevaid erakondade maksulubadusi.

Kaldkirjas esitatud lubadused ei olnud piisavalt konkreetselt sõnastatud, et neid kalkulaatoris arvestada.

Isamaa ja Res Publica Liit1

Muudame tulumaksu reegleid nii, et kuni 500 eurot kuus teeniv töötaja on tulumaksust vabastatud ja 500–846 eurot teenivatel töötajatel on tänasest suurem maksuvaba tulu. Madalapalgaliste maksuvabastus jätab madalapalgalistele töötajatele senisest rohkem teenitud tulu kätte. Madalapalgaliste maksuvabastuse rakendamisega ei kaotata ega piirata ühtegi muud seadusega lubatud tulust mahaarvamist.

Seame kõrgepalgaliste, nn tarkade töökohtade loomise soodustamiseks sotsiaalmaksule lae. Eesti keskmisest palgast kolm korda suurema palgaga töötaja palgalt tasutav sotsiaalmaks ei tohi Eestis olla kõrgem kui Soomes, Lätis või Suurbritannias.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond2

Soodustame noorte, õppurite, piiratud töövõimega inimestega ja eakate tööhõives osalemist, selleks langetame nende eest makstavat sotsiaalmaksu 13% võrra.

Regionaalsete töökohtade loomiseks langetame sotsiaalmaksumäära 33%-lt 30%-ni nende töötajate puhul, kelle elu- ja töökoht asuvad väljaspool Harjumaad.

Kehtestame täiendava tulumaksumäära (29%) tulule, mis ületab 1600 eurot kuus. Korrigeerime seda vastavalt keskmise palga tõusule.

Madalama ja keskmise sissetulekuga töötajate maksukoormuse vähendamiseks peame oluliseks tõsta tulumaksuvaba määra regulaarset nii palga kui ka pensionide puhul.

Reformierakond3

...kahekordistab tulumaksuvaba miinimumi määra, tõstes selle 300 euroni kuus.

...vähendab sotsiaalmaksu määra 2% võrra ja muudab selle maksmise ja sellega seotud sotsiaalsete garantiide saamise paindlikumaks.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond4

...kehtestada tulumaksupreemia, kus iga kasvatatava lapse pealt võetakse vanemalt 5% võrra väiksemat tulumaksu.

...tõsta maksuvaba miinimum miinimumpalgaga võrdseks.

Keskerakond5

Kehtestame euroopaliku astmelise tulumaksu. ... Tagame, et astmelise tulumaksu kehtestamisega ei suurene keskklassi maksukoormus.

Tõstame tulumaksuvaba miinimumi.

Vabaerakond6

...tulumaksuvaba miinimum 500 euroni, kompenseerides puudujäägi eelarves tulumaksumäära tõusuga.

...alandada tööjõumakse ja kehtestada väiksem sotsiaalmaks, asendades selle riigieelarves ettevõtte tulumaksuga kuni 12%, seades eelduseks, et ettevõtte üldine maksukoormus ei muutu.

Autorid

Taavi Pungas (idee ja meetod)

Taivo Pungas (tehniline teostus)

Autorid on näinud vaeva, et kalkulaator oleks erakondade valimisprogrammides esitatud maksulubadustega võimalikult täpses kooskõlas. Sellegipoolest ei saa kalkulaatori tulemusi käsitleda erakondade ametlike seisukohtadena. Vigadest või pretensioonidest palun teatada siia.

Käesolev töö on avaldatud litsentsi CC BY-SA 4.0 all.